“Paradime is vrij vertaald paradigma, oftewel: invalshoek.”

De naam ‘Paradime’ is ontstaan vanuit de gedachte van de “paradigm shift”, de kern van transformatie. Dit begrip landde al jaren eerder, tijdens een workshop over transformatie in organisaties.

Paradime is vrij vertaald paradigma, oftewel: invalshoek, perspectief. Wij stellen onze leden in staat hun leven en business te transformeren, door hen zo flexibel te laten zijn en elke situatie, uitdaging en ontwikkeling aan te kunnen. Door bewustzijn te creëren, waardoor zij in staat zijn krachtig te kiezen vanuit welk paradigma (perspectief) te handelen.

Onze samenwerking

2008 Oprichting Paradime
Chris ten Haaken start Paradime om ondernemers te helpen structuren en processen in hun organisatie te verbeteren.

2011 In 2011 wordt de coach in Chris wakker en richt hij zich voornamelijk op leiderschap, communicatie en samenwerking in teams.

2018 Tijdens een periode van kanker, afscheid nemen van zijn gezin en het leven, spreekt hij zijn missie uit: Significant bijdragen aan een gezonde samenleving, waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen welzijn en dat van de mensen om zich heen. Dit proces maakt hem bewust van de kracht van kiezen – los van omstandigheden.

2019 Vanaf 2019 besluit Chris zijn missie uit te dragen en zich primair te richten op het coachen van ondernemers en het versterken van krachtig leiderschap in gezonde organisaties.

2021  Nu samen verder

Chris ontmoet Cas Nijdeken; een gedreven jongeman die met zijn kennis en ervaring vanuit de sport en gezondheid ondernemers verder wil helpen. Al snel vatten zij het idee op om samen een unieke, veelzijdige methode te ontwikkelen om leiderschap te transformeren en krachtige leiders te ontwikkelen. Ze besloten hun samenwerking verder uit te bouwen, Cas sloot zich aan bij Paradime.

“Hierdoor kan onze synergie nog meer tot uiting komen en kunnen we samen ongekende impact maken.“ – Cas Nijdeken –

“We hebben veel herkenbare punten, zijn complementair aan elkaar en versterken elkaar” –  Chris ten Haaken –

Cas Nijdeken

Cas creëert rust en focus. Hij maakt je bewust van wie je aan het zijn bent en wat daarvan het effect is. Door jou helderheid te geven in wat werkt en niet werkt laat hij jou sneller keuzes maken, waardoor jij in staat gaat zijn effectief te presteren in je business en je leven.

Chris ten Haaken

Chris laat als geen ander jou door middel van taal helder krijgen wat uit jou verleden je nu in de weg staat om voorwaarts te bewegen. Stelt jou in staat effectief jezelf en je team de juiste richting op te leiden. Hij is gecommitteerd op jouw groei voorziet jou van eerlijke feedback en roept verantwoording op.